More Views

Cây ổi nữ hoàng giống

Ổi Nữ Hoàng là giống ổi mới, cho trái vừa mềm vừa ngon. Trọng lượng của 1 trái từ 300g đến 400g. Ruột đỏ và ít hạt.

Sản phẩm liên quan