More Views

Cây thần kỳ

Cây thần kỳ có thể biến vị đắng, vị chua thành vị ngọt. Tác dụng này kéo dài từ 30 phút đến 2 giờ sau khi ăn trái thần kỳ.

Sản phẩm liên quan