• Trang trại gà Đông tảo và giống cây trồng Trọng Bình
  • Trung Đình, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên
  • 0946.558.116
  • lelambang.llb@gmail.com